Regulamin rezerwacji online i pobytu

Regulamin rezerwacji online w Apartamentach Jola

Właścicielem Apartamentów JOLA jest OPENE ul. 1 maja 35F 17-18 Szklarska Poręba NIP: PL5422899965, REGON: 021296530.
Dane kontaktowe: tel. +48 602 630 640 e-mail: jola@apartamentyszklarska.pl.

 1. Ogólne informacje:
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z systemu rezerwacji online na stronie www.ApartamentyJola.pl umożliwiającego złożenie rezerwacji online na wybrany termin w Apartamentach Jola w Szklarskiej Porębie.
  2. Korzystanie z systemu rezerwacji online jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Gość następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarki Internet Explorer 9.0 lub innej oferującej tą samą funkcjonalność; dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  3. Goście mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.apartamentyjola.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 2. Zasady rezerwacji:
  1. Gość jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Apartamenty Jola nie bierą odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Gościa.
  2. Rezerwacja dokonana za pośrednictwem internetowego formularza rezerwacyjnego jest rezerwacją wstępną.
  3. W celu dokonania rezerwacji konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku 'Złóż rezerwację'.
  4. Warunkiem ostatecznego potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości określonej podczas rezerwacji (około 30% wartości rezerwowanej usługi) w ciągu 2 dni od dnia złożenia rezerwacji (jednakże nie później niż 2 dni przed planowanym przyjazdem) na podany numer rachunku bankowego w rezerwacji lub w ciągu 120 minut za pomocą przelewu online lub karty bankowej.
  5. O ile Apartamenty Jola wyrażą na to zgodę, Gość może gwarantować rezerwację poprzez podanie danych karty bankowej podczas dokonywania rezerwacji.
  6. Po dokonaniu rezerwacji, Gość otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji.
  7. Anulowanie rezerwacji:
   w przypadku anulowania rezerwacji lub niepojawienia się w dniu przyjazdu po dokonaniu wpłaty zadatku, zadatek ulega przepadkowi. W przypadku nie wpłacenia zadatku w określonym czasie, rezerwacja ulega anulowaniu.
  8. Apartamenty Jola nie ponoszą odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.
 3. Płatności:
  1. Podane ceny są cenami brutto z podatkiem VAT.
  2. Jeżeli pobyt ma być rozliczony fakturą VAT uprasza się o podanie danych do jej wystawienia w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpłaty.
  3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay (Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków) lub IAI S.A. Al. Piastów 30 Szczecin.
  4. Płatności online zabezpieczone są poprzez zastosowanie standardów szyfrowania danych SSL.
  5. W przypadku gwarantowania rezerwacji danymi karty bankowej, Apartamenty Jola mogą obciążyć kartę w przypadku anulowania rezerwacji lub braku przyjazdu wartością zadatku.
 4. Reklamacje:
  1. Apartamenty Jola podejmują działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania systemu rezerwacji online, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Gosci.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Apartamenty Jola zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu rezerwacji online Gość może zgłaszać na podane niżej dane. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Gościa gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres jola@apartamentyszklarska.pl lub pisemnie na adres właściela Apartamentów Jola.
  4. Apartamenty Jola zobowiązują się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Gościa, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. Dane Osobowe:
  1. W trakcie dokonywania rezerwacji Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.
  2. Gość ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.
 6. Pozostałe:
  1. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Apartamenty Jola są zwolnione z przyjętego zobowiązania realizacji złożonej rezerwacji.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Regulamin pobytu w Apartamentach Jola

 1. Apartamenty JOLA położone są w Szklarskiej Porębie ul. 1 maja 35F.
 2. Gość przed przyjazdem na obowiązek skontaktować się z wyznaczoną osobą kontaktową, podaną podczas rezerwacji celem odebrania kluczy do apartamentu oraz uregulowania dopłaty za pobyt.
 3. Apartamenty JOLA wynajmowane są na doby.
 4. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny
  11.00 dnia następnego.
 5. Meldowanie gości odbywa się od godziny 14.00.
 6. Goście Apartamentów JOLA podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości, paszportu lub prawa jazdy (dzieci legitymacja szkolna). Gość powinien określić czas pobytu najmując apartament i uregulować należność z góry za cały okres.
 7. Goście apartamentu zobowiązani są do uiszczenia opłaty klimatycznej ustalonej przez Urząd Miasta Szklarska Poręba za każdy dzień pobytu za każdą osobę (kwota ta nie jest wliczona w cenę wynajmu apartamentu).
 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić do godz. 10.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin najmu apartamentu. Możliwość przedłużenia pobytu uzależniona jest od innych rezerwacji i nie jest zagwarantowana.
 9. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę oraz udostępniać apartamentu osobom nie zameldowanym.
 10. Apartamenty JOLA świadczą usługi zgodne ze swoją kategorią i standardem.
  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o najszybsze ich zgłaszanie, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 11. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu na numer kontaktowy podany przy meldowaniu. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentów JOLA powstałe z jego winy lub winy osób odwiedzających go.
 12. Apartamenty JOLA zapewniają:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 13. Apartamenty JOLA nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub starty materialne gości.
 14. Każdorazowo opuszczając apartament gość powinien sprawdzać zamknięcie drzwi, okien oraz wyłączać światło i inne urządzenia elektryczne. W przypadku nie zastosowania się do tego, gość ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody.
 15. W Apartamentach JOLA obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano.
 16. Nie należy przenosić, wynosić ani przestawiać wyposażenia apartamentu. Goście ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty wyrządzone poprzez takie działanie.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Apartamentów JOLA.
 18. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu – dla palących udostępniony jest balkon.
 19. Akceptujemy przyjazd z 1 mniejszym psem. Koszt to 60 zł za pobyt. Pies nie może przebywać na łóżkach, sofach i pościeli. Przy przyjeździe z psem pobieramy kaucję w wysokości 200 zł, która jest zwracana w przypadku braku zniszczeń i zanieczyszczeń psa. Pies powinien posiadać własne legowisko. Cieszymy się na gości z psami, ale prosimy o zachowanie czystości.
 20. Apartamenty JOLA mogą odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Apartamentów JOLA lub gości albo szkodę na osobie gości.
 21. W przypadku nie zastosowania się do poleceń właścicieli, obsługi i niniejszego regulaminu Apartamenty JOLA mają prawo do natychmiastowego wydelegowania - usunięcia osób nie przestrzegających regulaminu bez możliwości domagania się przez nich zwrotu pieniędzy.
 22. Stan wyposażenia poszczególnych apartamentów wyszczególniony jest w każdym z nich.
 23. Apartamenty Jola nie ponoszą odpowiedzialności za przejściowe niedogodności niezależne od Apartamentów Jola tj.: czasowy brak wody, ogrzewania, prądu, gazu czy naprawa lub konserwacja urządzeń technicznych. Wyżej wymienione niedogodności Apartamenty Jola będą starały się jak najszybciej usunąć.